UWV - TOFA

Overzicht

aanvraag TOFA

In bijna een maand tijd hebben 21.000 flexwerkers een aanvraag voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) ingediend, meldt het UWV maandag. Flexwerkers die door de coronacrisis inkomsten verliezen, kunnen de tegemoetkoming van 1.650 euro bruto nog tot en met 26 juli aanvragen.

Flexwerkers kunnen de tegemoetkoming sinds 22 juni aanvragen als hun bruto-inkomen in februari op minimaal 400 euro stond en ze twee maanden later nog maximaal de helft van dat bruto-inkomen binnenkregen. In dat geval kunnen zij een brutobedrag van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei tegemoetzien.

De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid. Het ministerie kan niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat.

Het UWV wijst ruim de helft van de aanvragen voor de TOFA af, omdat deze aanvragers er niet voor in aanmerking komen. Dat komt voornamelijk doordat ze in februari te weinig salaris hebben ontvangen of juist te veel in april. In dat geval voldoen zij niet aan de voorwaarden.

WhatsApp: 033 - 711 0600