Bijverdienen

Overzicht

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

22-07-2017 – De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om jongeren te werven voor de vele vakantiebanen die wij beschikbaar hebben. Dit jaar hebben vakantiekrachten meer keuze dan afgelopen jaren, wat natuurlijk prettig is, omdat jongeren zo extra kunnen bijverdienen. Maar wat mag je als student nu eigenlijk bijverdienen en wanneer is het verstandig je studiefinanciering te stoppen?

Studenten onder het nieuwe stelsel mogen onbeperkt bijverdienen!

Val jij nog onder het oude stelsel? Dan is er een bijverdiengrens. Dit geldt ook voor studenten met alleen nog een studentenreisproduct. De bijverdiengrens is in 2017 €14.215,75. Wij hebben het hier over verzamelinkomen of belastbaar loon.

Als je meer verdient, dan overschrijdt je de bijverdiengrens. Je moet dan je studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heengaat. Het te veel verdiende geld moet je afdragen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Vaststellen inkomen van bijverdiensten

Om vast te stellen hoeveel je bijverdient, kijkt DUO naar je verzamelinkomen. Doe je geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan controleert DUO je belastbaar loon. Het maakt niet uit of je inkomsten hebt vanuit loondienst, uit een uitkering of uit een eigen bedrijf. Het telt allemaal mee als inkomen. Verdien je meer dan het normbedrag? Dan ziet de overheid je als financieel onafhankelijk. Je kunt dan zelf de kosten van je studie dragen.

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdien je meer dan de bijverdiengrens? Dan is het verstandig je studiefinanciering te stoppen. Dat doe je met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet je dan het studentenreisproduct (studenten-ov-chipkaart) stopzetten. Dit moet uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Tip: vraag direct weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Kom je er achteraf achter dat je in het vorige kalenderjaar te veel hebt verdiend? Dan kun je nog tot 1 juli van dat jaar de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar.

Terugbetalen te veel verdiend geld

Zijn je inkomsten over de bijverdiengrens heen gegaan? Dan betaal je het bedrag boven de grens terug. Je betaalt nooit meer terug dan je aan studiefinanciering hebt ontvangen in het vorige kalenderjaar. Hieronder vallen de basisbeurs, de eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Studievoorschot: geen bijverdiengrens

Maak je gebruik van het studievoorschot? Dan geldt er geen bijverdiengrens. Je kunt met je bijbaan zoveel verdienen als je wilt.

WhatsApp: 033 - 711 0600