Geboorteverlof 2020

Overzicht

Geboorteverlof voor uw personeel

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan en hebben partners naast geboorteverlof nu ook recht op aanvullend geboorteverlof. Hoe zit dit nu precies? Laten we de belangrijkste zaken eens op een rijtje zetten:

 • Werknemers hebben recht op 1 werkweek betaald geboorteverlof (gelijk aan het aantal dagen dat je werkt per week). Werkgevers mogen hier geen voorwaarden aan stellen.
 • Per 1 juli 2020 hebben werknemers recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof tegen 70% van het dagloon.
 • Werknemers overleggen met hun werkgever wanneer ze het aanvullend geboorteverlof opnemen.
 • Werkgevers mogen het loon aanvullen voor (een deel van) de resterende 30%.

De werknemer kan aanvullend geboorteverlof opnemen onder de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is in dienst.
 • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer een werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • De werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • De werknemer erkent het kind.
 • De werknemer is de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties geldt:
 1. De werknemer is getrouwd met de moeder van het kind.
 2. De werknemer is de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
 3. De werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.

Een werknemer krijgt een twee- of meerling. Wat nu?

De uitkering van het aanvullend geboorteverlof blijft even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind, namelijk 70% van het dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.  

Hoe wordt geboorteverlof aangevraagd?

Het aanvragen van geboorteverlof gaat via de werkgever. Werknemers moeten – zo snel mogelijk na de geboorte van de baby – hun werkgever informeren wanneer ze het geboorteverlof willen opnemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Werkgevers mogen dit verlof niet weigeren.

Wanneer gaat het geboorteverlof in?

Als de baby thuis is geboren, moeten de (maximaal) 5 dagen geboorteverlof binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen. Bij een bevalling in het ziekenhuis gaan die 4 weken in op het moment dat de baby thuis is gekomen.

Hoe kan aanvullend geboorteverlof worden opgenomen?

Vanaf 1 juli 2020 kan de vader en/of partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Werknemers krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van het salaris. Het UWV betaalt dit verlof aan de werkgever. Werknemers moeten het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte opnemen. Ook het aanvullend verlof moeten werknemers via de werkgever aanvragen. Dit moet gebeuren uiterlijk 4 weken voordat de werknemer dit aanvullende verlof wil opnemen. In overleg kunnen werknemers het aanvullend verlof spreiden over een langere periode.

Het dienstverband eindigt tijdens het geboorteverlof. Wat zijn de regels?

Uw werknemer kan het verlof dat nog niet is opgenomen alsnog opnemen bij een nieuwe werkgever. De uitkering blijft dan gelijk. De werknemer overlegt dit zelf met de nieuwe werkgever. Hierdoor kan het natuurlijk ook zijn dat u een nieuwe werknemer aanneemt die aanvullend geboorteverlof wil opnemen.

 

Wat zijn nu de voordelen voor een werkgever?

Als het privé goed gaat met de werknemer, zie je dit altijd terug in de bedrijfsresultaten. Doordat de partner zich volledig heeft kunnen focussen op de grote verandering die een geboorte met zich meebrengt, zal hij of zij weer met frisse energie van start willen gaan.

Werknemers die langer geboorteverlof hebben gekregen zijn over het algemeen loyaler aan hun werkgever en voelen zich gewaardeerd. De kans is groot dat zij zich voor langere tijd willen committeren aan hun werkgever!

WhatsApp: 033 - 711 0600