Inlenersbeloning

Overzicht

Inlenersbeloning

01-03-2015 – Inlenersbeloning uitzendkrachten per 30 maart 2015

Vanaf 30 maart 2015 geldt voor uitzendkrachten dat zij vanaf de eerste dag van de uitzending betaald worden volgens de inlenersbeloning. Daarbij is de beloning gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. Vanaf 30 maart 2015 is de uitlener verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Tijdens de laatste onderhandelingen over de ABU-cao is een wijziging afgesproken met betrekking tot de toepassing van de inlenersbeloning. Dat betekent dat voor alle uitzendondernemers de uitzendkrachten in de meeste gevallen vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) onder de inlenersbeloning vallen.

Inhoud inlenersbeloning
Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf.

Onderdelen beloningssyteem
Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:
1. Het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever).
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld.
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag.
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
5. Periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
6. Kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

Geen overgangsregeling
Er is geen overgangsregeling voor de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is immers al lang van tevoren afgesproken en aangekondigd. Uitzendkrachten gaan dus allemaal uiterlijk 30 maart 2015 over.

Bron: HR Praktijk

WhatsApp: 033 - 711 0600