Jaaropgave

Kies een categorie

Jaaropgave

Wat is een jaaropgave?

Op de jaaropgave staan al je loongegevens vermeld. Hierdoor heb je een totaalplaatje van je inkomsten in een bepaald jaar. Om je belastingaangifte te controleren heb je deze gegevens nodig.


Wie ontvangt een jaaropgave?

Alle uitzendkrachten die in het afgelopen kalenderjaar voor Kei Uitzendbureau hebben gewerkt. Dit betekent dat wanneer jij het afgelopen jaar tenminste 1x voor Kei Uitzendbureau hebt gewerkt, je een jaaropgave moet ontvangen.


Wat staat er op een jaaropgave?

De jaaropgave heeft een aantal verplichte onderdelen:

 1. naam en adresgegevens werknemer
 2. naam en adresgegevens werkgever
 3. loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat je hebt gekregen
 4. loonbelasting/premie volksverzekeringen die is ingehouden
 5. totaalbedrag van de arbeidskorting die is verrekend
 6. burgerservicenummer (BSN)
 7. loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 8. totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die is verrekend
 9. of er bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening is gehouden met de loonheffingskorting en per wanneer
 10. bijdrage Zvw die is ingehouden op het nettoloon van de werknemer
 11. werkgeversheffing Zvw
 12. totaal van de premies werknemersverzekeringen


Wanneer kan ik de jaaropgave verwachten?

Kei Uitzendbureau verstrekt de jaaropgave uiterlijk in de maand februari.


Op welke manier ontvang ik de jaaropgave?

Je ontvangt je jaaropgave automatisch per mail. Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Wanneer er bij ons geen e-mailadres bekend is, ontvang je de jaaropgave per post. Tevens kun je je jaaropgave terugvinden in de flexportal. Zodra je voor Kei Uitzendbureau gaat werken, ontvang je voor deze portal inloggegevens.


Wat moet ik doen wanneer ik geen jaaropgave heb ontvangen?

Als je voor het einde van de maand februari geen jaaropgave hebt ontvangen, dan raden wij je aan om telefonisch contact met ons op te nemen.

 


WhatsApp: 033 - 711 0600