Vakantie, waar gaan we heen?

Overzicht

Vakantie 2020

Vakantie, waar gaan we heen?

Wat is de consequentie van het wel of niet afreizen naar een veilig vakantieland?

Veel uitzendkrachten gaan deze periode op vakantie. Reizen naar het buitenland is ook weer beperkt mogelijk. Wat kunnen de gevolgen zijn wanneer uitzendkrachten onverhoopt in quarantaine moeten of vast komen te zitten?

Sinds 1 januari 2020 is de regel veranderd van “geen werk, geen loon” naar “geen werk, wel loon, tenzij dit in de risicosfeer van de uitzendkracht ligt”. Wij achten het waarschijnlijk, maar dat is op voorhand niet met zekerheid te zeggen, dat een rechter ook zal oordelen dat het willens en wetens naar een gebied met code rood of oranje gaan stopzetting van loon daadwerkelijk rechtvaardigt.

Over de nieuwe regel is nog geen jurisprudentie, maar vooraf is wel aangeraden om alle medewerkers schriftelijk op de hoogte te brengen van de eventuele consequenties.

Het kan zijn dat uitzendkrachten bij u komen met vragen. De belangrijkste mededeling is dat wanneer zij op vakantie gaan naar een land met code rood of oranje, waardoor zij in quarantaine moeten of vast komen te zitten, ze niet krijgen doorbetaald. Onder deze regeling vallen alle uitzendkrachten, dus dit is van toepassing op alle uitzendcontracten in fase 1, 2 en 3.

Code geel, groen, rood en oranje

Als uitzendkrachten naar een vakantieland gaan met code geel of groen en deze code verandert tijdens hun vakantie in rood of oranje, waardoor zij in quarantaine moeten of vast komen te zitten, dan:

  • wordt het contract van uitzendkrachten in fase 1 en 2 met uitzendbeding direct stopgezet.
  • is er een doorbetalingsplicht voor uitzendkrachten in fase 1 en 2 zonder uitzendbeding en in fase 3 tot einde contract.

Quarantaine 

Voor sommige landen geldt dat men bij thuiskomst in quarantaine moet/wil. Wat zijn de regels?

Wanneer een uitzendkracht besluit zelf thuis te blijven, dus niet op last van de overheid of na toestemming van u als werkgever, eindigt de uitzendovereenkomst van rechtswege omdat de uitzendkracht niet kan/wil werken. Dit is van toepassing op alle uitzendcontracten in fase 1, 2 en 3.

Het is anders wanneer er een uitbraak is in een “veilig” land en de uitzendkracht daardoor vast komt te zitten. De overheid adviseert om alleen naar landen met een geel reisadvies te gaan.

Als de situatie in het gele vakantieland tijdens de vakantie van de uitzendkracht wijzigt, waardoor deze toch in quarantaine moet of niet terug kan vliegen, dan ligt bij contractanten in fase 3 en bij uitzendkrachten in fase 1 en 2 zonder uitzendbeding het risico niet bij de uitzendkracht. Alle contracten met uitzendbeding in fase 1 en 2 worden direct stopgezet.

Naast bovenstaande zijn er nog een aantal zaken waar wij als werkgevers rekening mee moeten houden, zoals:

  • Wat als een werknemer corona krijgt in het buitenland?
  • Wat als een werknemer uit een onveilig land komt en niet in quarantaine wil?
  • Wat als ik twijfel of mijn werknemer corona heeft? Kan ik een test eisen?

Kei Uitzendbureau is u graag van dienst indien u hier vragen over heeft!

WhatsApp: 033 - 711 0600