Transitievergoeding

Overzicht

Transitievergoeding

01-07-2015 – Wat is de transitievergoeding?

Dit is de vergoeding die u aan uw werknemer moet gaan betalen als u besluit het dienstverband niet voort te zetten als dat twee jaar of langer heeft geduurd. Deze vergoeding is onderdeel van de wet Werk en Zekerheid en heeft als ingangsdatum 1 juli 2015.

Het vervelende voor werkgevers is dat voor het berekenen van de vergoeding het volledige dienstverband moet worden bekeken, inclusief onderbrekingen korter dan 6 maanden. Dat wijkt dus af van de onderbrekingen van drie maanden die gebruikelijk zijn in het arbeidsrecht. Ook telt fase A (ABU) gewoon mee voor de periode van 24 maanden, waarbij het er vooralsnog op lijkt dat er niet mag worden gekeken naar de gewerkte weken, maar dat ook hier moet worden gekeken naar een kalenderperiode.

Wat kost de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per gewerkt halfjaar. Daarbij wordt het halve jaar naar beneden afgerond. 3 jaar en 4 maanden dienstverband levert dus ėėn maandsalaris op. 3 jaar en 6 maanden geeft recht op een vergoeding van 7/6 maandsalaris. Deze vergoeding moet worden verhoogd met het vakantiegeld, dus meestal 8%. Voor de uitzendbranche is nog niet helemaal duidelijk of ook de andere reserveringen meegenomen moeten worden voor de berekening van het maandsalaris.

En hoe zit het uw huidige medewerkers?

Iedereen die op 1 juli 2015 twee jaar of langer in dienst is geweest en van wie het dienstverband op uw initiatief wordt beëindigd, krijgt recht op de transitievergoeding. 
U hoeft geen transitievergoeding te betalen als een (verlengde) overeenkomst eindigt op 30 juni 2015.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u via de vestiging Amersfoort of Harderwijk meer informatie opvragen.

WhatsApp: 033 - 711 0600