Vakantiedagen

Kies een categorie

Vakantiedagen

Heb ik wanneer ik werk voor Kei Uitzendbureau ook recht op doorbetaalde vrije dagen?

Een werknemer heeft recht op een aantal vakantiedagen. Dat aantal is gebaseerd op een volledige werkweek. Voor uitzendkrachten is vooraf echter niet vast te stellen hoeveel uren er gewerkt wordt, en dus ook niet hoeveel vakantiedagen opgebouwd worden. Daarom wordt bij dergelijke arbeidscontracten een reservering opgebouwd. Per gewerkt uur wordt 10,39% (2019) gereserveerd. Deze zogeheten vakantiereservering bouwt de vakantierechten op tijdens de feitelijke duur van de overeenkomst. De vakantiereservering is op naam, en wordt gebaseerd op het feitelijke loon inclusief de eventuele wachtdagvergoeding.

De werkgever kan in overleg met de werknemer overeenkomen dat de bovenwettelijke vakantiereservering niet wordt gereserveerd, maar direct wordt uitgekeerd bij het loon.


Hoe vraag ik vrije dagen aan?

Je vraagt vrije dagen altijd schriftelijk aan. Je kunt een mail sturen naar info@keiuitzendbureau.nl of je kunt het via de whatsapp aanvragen. In die mail of app geef je aan welke dagen en hoeveel uur je wilt opnemen.

 


Kan ik mijn vrije dagen ook uit laten betalen zonder dat ik vrij ben geweest?

Nee, vakantiedagen mag je alleen uit laten betalen als er sprake is van een niet gewerkte dag. Als je in een week bijvoorbeeld twee dagen werkt, mag je drie vrije dagen uit laten betalen. Ook wanneer je parttime werkt, kun je tot vijf dagen in de week vakantiedagen opnemen. Als je de hele week hebt gewerkt, kun je dus geen vakantiedagen uit laten betalen.


Ik ben gestopt met werken voor Kei Uitzendbureau. Wat gebeurt er met mijn vrije dagen die ik nog heb staan?

Aan het einde van je dienstverband bij Kei Uitzendbureau kun je uitbetaling van je reserveringen aanvragen (schriftelijk). Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt dus altijd je vrije dagen uitgekeerd wanneer je stopt met werken voor Kei Uitzendbureau.

 


Wanneer ik een vakantiedag opneem, krijg ik een ander bedrag uitbetaald dan voor een gewerkte dag. Hoe komt dat?

Bij de uitbetaling van vrije dagen wordt uitgegaan van het gemiddelde brutodagloon van de voorgaande periode die je bij Kei Uitzendbureau hebt gewerkt. Dit wordt berekend door het totaal verdiende bedrag aan normaal gewerkte uren te delen door het aantal gewerkte dagen. Het gemiddelde dagloon kan op deze manier hoger of lager zijn dan het bedrag dat je op dat moment per dag verdient.


Waar kan ik zien hoeveel vrije uren ik heb opgebouwd?

Deze kun je terugvinden onderaan je loonspecificatie onder het kopje rechten. Hier kun je zien hoeveel uur er in de uitbetalingsperiode is gereserveerd en hoeveel je cumulatief hebt opgebouwd.


Kunnen mijn vakantiedagen ook komen te vervallen?

In afwijking van artikel 7:640a BW vervalt de aanspraak op het wettelijke minimum aantal vakantiedagen twaalf maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.


WhatsApp: 033 - 711 0600