De VAR verdwijnt

Overzicht

De VAR verdwijnt

15-02-2016 – Per 1 mei 2016 kun je als opdrachtnemer geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) meer aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt vanaf dan de overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zodat er voor beide partijen geen onduidelijkheden en onzekerheden meer bestaan over de werkrelatie.

Overeenkomsten

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deze overeenkomsten ontvangt de Belastingdienst van belangenorganisaties. Tijdens deze beoordelingen wordt gekeken of de werkgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Indien de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft te betalen, zal de Belastingdienst deze overeenkomsten op zijn website publiceren. Zo kan iedereen deze voorbeeldovereenkomsten of modelovereenkomsten inzien, downloaden en gebruiken.

Het kan ook voorkomen dat de werkgever of werknemer geen gebruik wil maken van de gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten. Zij kunnen er dan zelf één opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst.

Concreet

Er hoeft geen loonheffing ingehouden en betaald te worden door de opdrachtgever als er gewerkt wordt volgens de overeenkomst. Dit betekent dat de opdrachtnemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Aan de andere kant betekent dat ook dat de opdrachtgever bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid geen uitkering ontvangt. 

Indien de werkzaamheden niet verlopen zoals in de overeenkomst staat vermeld, of er iets veranderd is in de werkrelatie, dan is de opdrachtgever alsnog verplicht om loonheffingen in te houden en te betalen. Vanaf dat moment is de opdrachtnemer ook verzekerd.

Het is daarnaast niet noodzakelijk om met een (voorbeeld)overeenkomst te werken. Een overeenkomst hoeft niet per se voorgelegd te worden aan de Belastingdienst. De (voorbeeld)overeenkomst is er puur en alleen om zekerheid en duidelijkheid te geven over het betalen en inhouden van loonheffingen. 

 

 

WhatsApp: 033 - 711 0600