Goede ventilatie op de werkvloer

Overzicht

Goede ventilatie is belangrijk op de werkvloer

Goede ventilatie is belangrijk op de werkvloer

Naast handen wassen en 1,5 meter afstand houden is ook goede ventilatie belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden, beperkt u als werkgever de verzuimkosten.

Om mogelijke verspreiding van het coronavirus via de lucht te voorkomen kunnen verschillende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het betreft maatregelen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties, maar ook het omgaan met spuien. Een van de aanbevelingen is om recirculatie van lucht te vermijden.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijven die een integraal vitaliteitsbeleid hebben opgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan het welzijn van de medewerkers. Vaak werd de kwaliteit van de lucht op de werkvloer al benoemd als factor van belang voor de productiviteit en het ziekteverzuim van medewerkers.

Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen of deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren. Het advies is daarom om in elk geval vóór de herfst het ventilatiesysteem te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen.

Uit contact met onze opdrachtgevers blijkt dat dit bij veel bedrijven al is gecontroleerd of op het to-dolijstje staat. U wilt er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat een werknemer zijn of haar collega’s besmet met het coronavirus.

Van de wet moet je als werkgever zorgen voor een gezonde werkomgeving. Wat kan er van de werkgever gevraagd worden als het gaat om ventilatie? "Er moet voldoende luchtverversing plaatsvinden. Er is ook een specifieke norm waar de werkgever aan moet voldoen. Die luchtverversing mag mechanisch zijn of tot stand komen door ramen en deuren open te zetten. Het ventilatiesysteem moet wel altijd aanstaan. Zo'n systeem brengt nieuwe, verse lucht naar binnen en oude lucht naar buiten. Die luchtverversing is bij alle ruimtes – klein of groot – belangrijk.

Twijfelt u over de ventilatie? Dan is er een apparaatje dat kan vertellen hoe het is gesteld met de ventilatie op de werkvloer: een CO2-meter met stoplichtfunctie. "Die meet de CO2-concentratie in een ruimte en daarmee ook hoe goed er geventileerd wordt. Mensen ademen immers CO2 uit. Het gebruik van zo'n apparaatje is een goed idee voor kantoren en in de productie. Het waarschuwt als er te weinig geventileerd wordt en het besmettingsrisico hierdoor oploopt."

Chinese wetenschappers onderzochten hoe een asymptomatische patiënt meerdere andere bezoekers van een restaurant kon besmetten, terwijl die niet aan hetzelfde tafeltje zaten en op zeker 1 meter afstand zaten. Oorzaak? Alle ramen waren dicht, het ventilatiesysteem stond uit en daardoor zorgde de airconditioning er waarschijnlijk voor dat hele kleine virusdruppeltjes verder 'reisden' dan normaal.

Ook hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss zei eerder tegen NRC: "In een kleine, slecht geventileerde kamer is meer infectierisico dan in een grote, goed geventileerde hal." Kortom: goede ventilatie is belangrijk. Ook op het werk.

Hopelijk kunnen de verzuimkosten beperkt worden en kan het werk gewoon doorgaan. Indien een medewerker ziek is kunt u uiteraard (tijdelijk) een uitzendkracht inhuren via Kei Uitzendbureau.

Kei Uitzendbureau is gevestigd in Amersfoort, Harderwijk en Apeldoorn. Wij ondersteunen u graag. Kijk voor meer informatie op www.keiuitzendbureau.nl.

WhatsApp: 033 - 711 0600