Ziekmelding

Kies een categorie

Ziekmelding

Ik ben ziek. Bij wie moet ik dit melden?

Als je ziek bent, moet je voor 10.00 uur je leidinggevende bellen én het uitzendbureau. Het is belangrijk dat je je telefonisch ziek meldt bij zowel het bedrijf als bij Kei Uitzendbureau.


Wat doet Kei met mijn ziekmelding?

Kei Uitzendbureau verwerkt je ziekmelding in het systeem. Dit systeem geeft de melding automatisch door aan het UWV. Het UWV is een instantie die zorgt voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet.


Wat zijn de gevolgen van mijn ziekmelding?

Als je ziek wordt gemeld in het systeem, betekent dit dat je contract beëindigd wordt. Ben je weer beter en wil je weer aan de slag? Dan moet er eerst een nieuw contract worden gemaakt. Ben je vaak ziek? Dan heeft dit dus ook invloed op je aantal contracten en kan het betekenen dat je geen nieuw contract meer kunt ontvangen.


Ik ben ziek gemeld. Wanneer krijg ik ziekengeld?

De eerste 2 dagen van je ziekmelding zijn wachtdagen. Dit betekent dat je dan geen geld ontvangt. Daarna ontvang je via het UWV ziekengeld. Het kan enkele weken duren voordat je dit geld ontvangt.


Hoe zit dat met die wachtdagen?

Als je je ziek meldt, heb je 2 wachtdagen voordat je recht hebt op ziekengeld. Van de 2 wachtdagen wordt 1 wachtdag gecompenseerd door de wachtdagcompensatie. Dit is extra geld dat je al bovenop je loon hebt ontvangen. Als je nooit ziek bent, is dit dus eigenlijk een beloning in de vorm van hoger loon.


Hoeveel geld krijg ik als ik ziek ben?

Van het UWV krijg je 70% van je gemiddelde loon over het voorgaande jaar. Kei vult dit de eerste 52 weken van je ziekmelding aan tot 90% en de 53e t/m de 104e week tot 80%.


Ik ben weer beter. Wat nu?

Als je weer beter bent, geef je dit telefonisch door aan Kei. Er moet eerst een nieuw contract worden gemaakt voordat je weer aan de slag kunt.


WhatsApp: 033 - 711 0600